Om Digital Designer

Jag som skriver här på Digital Designer heter Mattias Wihlgaard och arbetar till vardags som Creative Director på Viksjö Webbyrå. Vill du komma i kontakt med mig är du välkommen att skriva till mattias@digitaldesigner.nu eller skicka ett mess till 070-335 36 83. Eller så söker du efter mig på Facebook eller LinkedIn.

Avgörande principer för hållbar webbdesign

Den här artikeln bygger på ”Fundamental Principles for a Sustainable Web” som finns beskrivna på sustainablewebmanifesto.com. Ett manifest som du som digital designer kan skriva under för att visa din vilja att arbeta för ett bättre klimat.

Att mer eller mindre rakt av översätta manifestet till svenska är ett sätt att etablera principerna i en svensk kontext och inspirera dig som är digital designer i Sverige att ta ett större miljöansvar.

”The planet is experiencing unprecedented climate change and the Internet is both part of the problem and the solution.” – sustainablewebmanifesto.com.

Vi motiverar ofta användandet av digitala tjänster som ett sätt att arbeta mer miljövänligt men det vi kallar ”molnet” är inget annat än gigantiska serverhallar på jorden som slukar mängder med energi. Internet beräknas orsaka närmare 4% av världens totala koldioxidutsläpp och ökar i takt med behoven av digitala tjänster.

Gör vi som vi alltid har gjort kommer resultatet att bli detsamma. Vårt nuvarande klimat kräver en mer radikal förändring men det förutsätter än mer radikala åtgärder än vad som görs idag.

Manifestet listar sex avgörande principer som är en förutsättning att arbeta efter för att genomföra de åtgärder som krävs för ett grönare internet.

Ren

”Tjänster som vi skapar och tjänster som vi använder ska drivas av förnybar energi.”

Det som gör störst skillnad för att arbeta rent är att använda gröna webbhotell som drivs av förnybar energi. Förhållandevis få webbhotell i Sverige kommunicerar en grön profil vilket förhoppningsvis kommer att förändras när allt fler får upp ögonen för den klimatpåverkan som internet orsakar. Även relativt få webbyråer marknadsför sig som en grön webbyrå. Vill du upphandla en grön webbyrå så ta reda på hur de faktiskt arbetar klimatsmart genom hela designprocessen och inte bara säger sig använda grön el.

Effektiv

”Produkter och tjänster som vi skapar ska förbruka så lite energi och material som möjligt.”

Internetuppkopplingen blir allt snabbare och våra datorer, plattor och mobiler blir allt kraftfullare och klarar av att skicka och ta emot en ökande mängd data. Det gör att vi inte behöver vara lika noggranna med hur stora bilder vi laddar upp eller hur stora mängder kod vi hanterar. Det leder tyvärr till att våra hemsidor och digitala tjänster tenderar att bli allt med krävande när de egentligen behöver bli lättare i fråga om datamängd. Bara mellan 2017 till 2020 har en vanlig hemsidas tyngd i medeltal ökat med 30%.

Öppen

”Produkter och tjänster vi skapar ska vara tillgängliga och öppet kunna delas med andra.”

För att spara på både energi och material så är det bara dumt att uppfinna hjulet två gånger. Vi kommer från en kultur där det är viktigare att hålla på sitt eget än att dela med sig till andra för att vi tror att det ger konkurrensfördelar. Problemet är att konkurrens inte är särkilt miljövänligt. Ju mer öppna vi är, ju mer samarbetsvilliga vi är, ju mer effektiva kan vi bli tillsammans för att skapa radikal förändring.

Ärlig

”Produkter och tjänster vi skapar ska inte vilseleda eller utnyttja användare i design eller innehåll.”

I en kultur där ”Fake News” och ”Clickbait” är vardagsmat är det inte konstigt att människor blir på sin vakt och inte vågar ta till sig av viktig information. Det drabbar tyvärr även sådan fakta som kan vara avgörande för planetens välmående och sätter käppar i hjulet för den handlingskraft som planeten så väl behöver. Ju ärligare vi blir i vår digitala kommunikation ju troligare är det att vi får användare som gör det vi önskar att de gör.

Uppbyggande

”Produkter och tjänster vi skapar ska vara till nytta för både människa och miljö.”

Det vi skapar ska inte bara förbruka så lite energi som möjligt utan även aktivt ge energi tillbaka. Designbloggen Digital Designer är ett bra exempel på det. Den ger både viktig kunskap om hållbar design och bidrar med en tredjedel av intäkterna till klimatfinansiering. Det är en mer radikal metod än bara klimatkompensering som är mer av ett nollsummespel. Aktiv klimatfinansiering handlar i större utsträckning om att vilja göra ett medvetet positivt klimatavtryck.

Uthållig

”Produkter och tjänster vi skapar ska fungera när och där människor behöver dem som mest.”

För att samla mänskligheten i en gemensam strävan för planetens bästa är masskommunikation avgörande för att snabbt få ut viktig information. Här har ett väl fungerande internet en viktig betydelse, inte minst hos människor och i områden där det behövs som allra mest. Våra digitala tjänster måste kunna fungera när och där det behövs som allra mest, oavsett uppkopplingshastighet, oavsett vilka enheter som används och oavsett om det råder storm utanför fönstret.

Gör ett Klimatbokslut

Ett bra sätt att implementera principerna i ditt arbete är att varje år göra ett Klimatbokslut där ambitionen ska vara att sträva efter en uppåtgående kurva.

Ett enkelt sätt att göra detta på är att fråga dig själv ”Vilka förändringar har jag genomfört för att arbeta så grönt som möjligt?”. Om du har genomfört färre förändringar än förra året får du -1 poäng. Om du bara fortsatt att förvalta de förändringar som du tidigare genomfört får du 0 poäng. Om du både har fortsatt förvalta tidigare förändringar och dessutom genomfört nya förändringar får du +1 poäng. Dokumentera ditt resultat över tid och du får ett diagram med din utvecklingskurva.

Vill du göra detta mer detaljerat kan du använda var och en av de sex principerna i manifestet för att ge dig själv ett mer specifikt omdöme per rubrik. Summera därefter det totala resultatet.

Vill du göra ett Klimatbokslut på ett ännu mer vetenskapligt sätt finns det verktyg för att beräkna den uppskattade summan av koldioxidutsläpp som just ditt arbete orsakar. Ett verktyg för privatpersoner är Världsnaturfondens Klimatkalkylator som finns på https://www.wwf.se/klimat/klimatkalkylatorn/.

Checklista

Ta ställning

Skriv under Sustainable Web Manifesto på https://www.sustainablewebmanifesto.com som ett statement för att du verkligen vill göra skillnad för klimatet.

Planera

Gör en plan för vilka förändringar du ska genomföra under det kommande året.

Utärdera

Gör ett Klimatbokslut för att utvärdera din plan.

Utveckla

Använd ditt Klimatbokslut som grund för nästa års planerade förändringar.

Håll ut

Var uthållig och arbeta metodiskt för att skapa förändring. Kom ihåg att det är viktigare att lyckas med realistiska förändringar än att misslyckas med de orealistiska.

Tips

Medverkande

Mattias Wihlgaard

Redaktör på Digital Designer och Creative Director på Viksjö Webbyrå

Läs nyhetsbrevet

Få en lagom dos lite då och då med riktigt bra tips om hur du kan bli bättre på hållbar design. I det första nyhetsbrevet får du också en inbjudan till nätverket på Discord där du kan få tips och hjälp av andra designers som vill arbeta klimatsmart.

Dela artikeln

Avgörande principer för hållbar webbdesign

Den här artikeln bygger på ”Fundamental Principles for a Sustainable Web” som finns beskrivna på sustainablewebmanifesto.com. Ett manifest som du som digital designer kan skriva under för att visa din vilja att arbeta för ett bättre klimat.

Att mer eller mindre rakt av översätta manifestet till svenska är ett sätt att etablera principerna i en svensk kontext och inspirera dig som är digital designer i Sverige att ta ett större miljöansvar.

”The planet is experiencing unprecedented climate change and the Internet is both part of the problem and the solution.” – sustainablewebmanifesto.com.

Vi motiverar ofta användandet av digitala tjänster som ett sätt att arbeta mer miljövänligt men det vi kallar ”molnet” är inget annat än gigantiska serverhallar på jorden som slukar mängder med energi. Internet beräknas orsaka närmare 4% av världens totala koldioxidutsläpp och ökar i takt med behoven av digitala tjänster.

Gör vi som vi alltid har gjort kommer resultatet att bli detsamma. Vårt nuvarande klimat kräver en mer radikal förändring men det förutsätter än mer radikala åtgärder än vad som görs idag.

Manifestet listar sex avgörande principer som är en förutsättning att arbeta efter för att genomföra de åtgärder som krävs för ett grönare internet.

Ren

”Tjänster som vi skapar och tjänster som vi använder ska drivas av förnybar energi.”

Det som gör störst skillnad för att arbeta rent är att använda gröna webbhotell som drivs av förnybar energi. Förhållandevis få webbhotell i Sverige kommunicerar en grön profil vilket förhoppningsvis kommer att förändras när allt fler får upp ögonen för den klimatpåverkan som internet orsakar. Även relativt få webbyråer marknadsför sig som en grön webbyrå. Vill du upphandla en grön webbyrå så ta reda på hur de faktiskt arbetar klimatsmart genom hela designprocessen och inte bara säger sig använda grön el.

Effektiv

”Produkter och tjänster som vi skapar ska förbruka så lite energi och material som möjligt.”

Internetuppkopplingen blir allt snabbare och våra datorer, plattor och mobiler blir allt kraftfullare och klarar av att skicka och ta emot en ökande mängd data. Det gör att vi inte behöver vara lika noggranna med hur stora bilder vi laddar upp eller hur stora mängder kod vi hanterar. Det leder tyvärr till att våra hemsidor och digitala tjänster tenderar att bli allt med krävande när de egentligen behöver bli lättare i fråga om datamängd. Bara mellan 2017 till 2020 har en vanlig hemsidas tyngd i medeltal ökat med 30%.

Öppen

”Produkter och tjänster vi skapar ska vara tillgängliga och öppet kunna delas med andra.”

För att spara på både energi och material så är det bara dumt att uppfinna hjulet två gånger. Vi kommer från en kultur där det är viktigare att hålla på sitt eget än att dela med sig till andra för att vi tror att det ger konkurrensfördelar. Problemet är att konkurrens inte är särkilt miljövänligt. Ju mer öppna vi är, ju mer samarbetsvilliga vi är, ju mer effektiva kan vi bli tillsammans för att skapa radikal förändring.

Ärlig

”Produkter och tjänster vi skapar ska inte vilseleda eller utnyttja användare i design eller innehåll.”

I en kultur där ”Fake News” och ”Clickbait” är vardagsmat är det inte konstigt att människor blir på sin vakt och inte vågar ta till sig av viktig information. Det drabbar tyvärr även sådan fakta som kan vara avgörande för planetens välmående och sätter käppar i hjulet för den handlingskraft som planeten så väl behöver. Ju ärligare vi blir i vår digitala kommunikation ju troligare är det att vi får användare som gör det vi önskar att de gör.

Uppbyggande

”Produkter och tjänster vi skapar ska vara till nytta för både människa och miljö.”

Det vi skapar ska inte bara förbruka så lite energi som möjligt utan även aktivt ge energi tillbaka. Designbloggen Digital Designer är ett bra exempel på det. Den ger både viktig kunskap om hållbar design och bidrar med en tredjedel av intäkterna till klimatfinansiering. Det är en mer radikal metod än bara klimatkompensering som är mer av ett nollsummespel. Aktiv klimatfinansiering handlar i större utsträckning om att vilja göra ett medvetet positivt klimatavtryck.

Uthållig

”Produkter och tjänster vi skapar ska fungera när och där människor behöver dem som mest.”

För att samla mänskligheten i en gemensam strävan för planetens bästa är masskommunikation avgörande för att snabbt få ut viktig information. Här har ett väl fungerande internet en viktig betydelse, inte minst hos människor och i områden där det behövs som allra mest. Våra digitala tjänster måste kunna fungera när och där det behövs som allra mest, oavsett uppkopplingshastighet, oavsett vilka enheter som används och oavsett om det råder storm utanför fönstret.

Gör ett Klimatbokslut

Ett bra sätt att implementera principerna i ditt arbete är att varje år göra ett Klimatbokslut där ambitionen ska vara att sträva efter en uppåtgående kurva.

Ett enkelt sätt att göra detta på är att fråga dig själv ”Vilka förändringar har jag genomfört för att arbeta så grönt som möjligt?”. Om du har genomfört färre förändringar än förra året får du -1 poäng. Om du bara fortsatt att förvalta de förändringar som du tidigare genomfört får du 0 poäng. Om du både har fortsatt förvalta tidigare förändringar och dessutom genomfört nya förändringar får du +1 poäng. Dokumentera ditt resultat över tid och du får ett diagram med din utvecklingskurva.

Vill du göra detta mer detaljerat kan du använda var och en av de sex principerna i manifestet för att ge dig själv ett mer specifikt omdöme per rubrik. Summera därefter det totala resultatet.

Vill du göra ett Klimatbokslut på ett ännu mer vetenskapligt sätt finns det verktyg för att beräkna den uppskattade summan av koldioxidutsläpp som just ditt arbete orsakar. Ett verktyg för privatpersoner är Världsnaturfondens Klimatkalkylator som finns på https://www.wwf.se/klimat/klimatkalkylatorn/.

Checklista

Ta ställning

Skriv under Sustainable Web Manifesto på https://www.sustainablewebmanifesto.com som ett statement för att du verkligen vill göra skillnad för klimatet.

Planera

Gör en plan för vilka förändringar du ska genomföra under det kommande året.

Utärdera

Gör ett Klimatbokslut för att utvärdera din plan.

Utveckla

Använd ditt Klimatbokslut som grund för nästa års planerade förändringar.

Håll ut

Var uthållig och arbeta metodiskt för att skapa förändring. Kom ihåg att det är viktigare att lyckas med realistiska förändringar än att misslyckas med de orealistiska.

Tips

Medverkande

Mattias Wihlgaard

Redaktör på Digital Designer och Creative Director på Viksjö Webbyrå

Läs nyhetsbrevet

Få en lagom dos lite då och då med riktigt bra tips om hur du kan bli bättre på hållbar design. I det första nyhetsbrevet får du också en inbjudan till nätverket på Discord där du kan få tips och hjälp av andra designers som vill arbeta klimatsmart.

Dela artikeln

Avgörande principer för hållbar webbdesign

Den här artikeln bygger på ”Fundamental Principles for a Sustainable Web” som finns beskrivna på sustainablewebmanifesto.com. Ett manifest som du som digital designer kan skriva under för att visa din vilja att arbeta för ett bättre klimat.

Att mer eller mindre rakt av översätta manifestet till svenska är ett sätt att etablera principerna i en svensk kontext och inspirera dig som är digital designer i Sverige att ta ett större miljöansvar.

”The planet is experiencing unprecedented climate change and the Internet is both part of the problem and the solution.” – sustainablewebmanifesto.com.

Vi motiverar ofta användandet av digitala tjänster som ett sätt att arbeta mer miljövänligt men det vi kallar ”molnet” är inget annat än gigantiska serverhallar på jorden som slukar mängder med energi. Internet beräknas orsaka närmare 4% av världens totala koldioxidutsläpp och ökar i takt med behoven av digitala tjänster.

Gör vi som vi alltid har gjort kommer resultatet att bli detsamma. Vårt nuvarande klimat kräver en mer radikal förändring men det förutsätter än mer radikala åtgärder än vad som görs idag.

Manifestet listar sex avgörande principer som är en förutsättning att arbeta efter för att genomföra de åtgärder som krävs för ett grönare internet.

Ren

”Tjänster som vi skapar och tjänster som vi använder ska drivas av förnybar energi.”

Det som gör störst skillnad för att arbeta rent är att använda gröna webbhotell som drivs av förnybar energi. Förhållandevis få webbhotell i Sverige kommunicerar en grön profil vilket förhoppningsvis kommer att förändras när allt fler får upp ögonen för den klimatpåverkan som internet orsakar. Även relativt få webbyråer marknadsför sig som en grön webbyrå. Vill du upphandla en grön webbyrå så ta reda på hur de faktiskt arbetar klimatsmart genom hela designprocessen och inte bara säger sig använda grön el.

Effektiv

”Produkter och tjänster som vi skapar ska förbruka så lite energi och material som möjligt.”

Internetuppkopplingen blir allt snabbare och våra datorer, plattor och mobiler blir allt kraftfullare och klarar av att skicka och ta emot en ökande mängd data. Det gör att vi inte behöver vara lika noggranna med hur stora bilder vi laddar upp eller hur stora mängder kod vi hanterar. Det leder tyvärr till att våra hemsidor och digitala tjänster tenderar att bli allt med krävande när de egentligen behöver bli lättare i fråga om datamängd. Bara mellan 2017 till 2020 har en vanlig hemsidas tyngd i medeltal ökat med 30%.

Öppen

”Produkter och tjänster vi skapar ska vara tillgängliga och öppet kunna delas med andra.”

För att spara på både energi och material så är det bara dumt att uppfinna hjulet två gånger. Vi kommer från en kultur där det är viktigare att hålla på sitt eget än att dela med sig till andra för att vi tror att det ger konkurrensfördelar. Problemet är att konkurrens inte är särkilt miljövänligt. Ju mer öppna vi är, ju mer samarbetsvilliga vi är, ju mer effektiva kan vi bli tillsammans för att skapa radikal förändring.

Ärlig

”Produkter och tjänster vi skapar ska inte vilseleda eller utnyttja användare i design eller innehåll.”

I en kultur där ”Fake News” och ”Clickbait” är vardagsmat är det inte konstigt att människor blir på sin vakt och inte vågar ta till sig av viktig information. Det drabbar tyvärr även sådan fakta som kan vara avgörande för planetens välmående och sätter käppar i hjulet för den handlingskraft som planeten så väl behöver. Ju ärligare vi blir i vår digitala kommunikation ju troligare är det att vi får användare som gör det vi önskar att de gör.

Uppbyggande

”Produkter och tjänster vi skapar ska vara till nytta för både människa och miljö.”

Det vi skapar ska inte bara förbruka så lite energi som möjligt utan även aktivt ge energi tillbaka. Designbloggen Digital Designer är ett bra exempel på det. Den ger både viktig kunskap om hållbar design och bidrar med en tredjedel av intäkterna till klimatfinansiering. Det är en mer radikal metod än bara klimatkompensering som är mer av ett nollsummespel. Aktiv klimatfinansiering handlar i större utsträckning om att vilja göra ett medvetet positivt klimatavtryck.

Uthållig

”Produkter och tjänster vi skapar ska fungera när och där människor behöver dem som mest.”

För att samla mänskligheten i en gemensam strävan för planetens bästa är masskommunikation avgörande för att snabbt få ut viktig information. Här har ett väl fungerande internet en viktig betydelse, inte minst hos människor och i områden där det behövs som allra mest. Våra digitala tjänster måste kunna fungera när och där det behövs som allra mest, oavsett uppkopplingshastighet, oavsett vilka enheter som används och oavsett om det råder storm utanför fönstret.

Gör ett Klimatbokslut

Ett bra sätt att implementera principerna i ditt arbete är att varje år göra ett Klimatbokslut där ambitionen ska vara att sträva efter en uppåtgående kurva.

Ett enkelt sätt att göra detta på är att fråga dig själv ”Vilka förändringar har jag genomfört för att arbeta så grönt som möjligt?”. Om du har genomfört färre förändringar än förra året får du -1 poäng. Om du bara fortsatt att förvalta de förändringar som du tidigare genomfört får du 0 poäng. Om du både har fortsatt förvalta tidigare förändringar och dessutom genomfört nya förändringar får du +1 poäng. Dokumentera ditt resultat över tid och du får ett diagram med din utvecklingskurva.

Vill du göra detta mer detaljerat kan du använda var och en av de sex principerna i manifestet för att ge dig själv ett mer specifikt omdöme per rubrik. Summera därefter det totala resultatet.

Vill du göra ett Klimatbokslut på ett ännu mer vetenskapligt sätt finns det verktyg för att beräkna den uppskattade summan av koldioxidutsläpp som just ditt arbete orsakar. Ett verktyg för privatpersoner är Världsnaturfondens Klimatkalkylator som finns på https://www.wwf.se/klimat/klimatkalkylatorn/.

Checklista

Ta ställning

Skriv under Sustainable Web Manifesto på https://www.sustainablewebmanifesto.com som ett statement för att du verkligen vill göra skillnad för klimatet.

Planera

Gör en plan för vilka förändringar du ska genomföra under det kommande året.

Utärdera

Gör ett Klimatbokslut för att utvärdera din plan.

Utveckla

Använd ditt Klimatbokslut som grund för nästa års planerade förändringar.

Håll ut

Var uthållig och arbeta metodiskt för att skapa förändring. Kom ihåg att det är viktigare att lyckas med realistiska förändringar än att misslyckas med de orealistiska.

Tips

Medverkande

Mattias Wihlgaard

Redaktör på Digital Designer och Creative Director på Viksjö Webbyrå

Läs nyhetsbrevet

Få en lagom dos lite då och då med riktigt bra tips om hur du kan bli bättre på hållbar design. I det första nyhetsbrevet får du också en inbjudan till nätverket på Discord där du kan få tips och hjälp av andra designers som vill arbeta klimatsmart.

Dela artikeln